Je bent niet ingelogd. Log in of registreer je

De Heilige Koraan.

Ga naar beneden  Bericht [Pagina 1 van 1]

1 De Heilige Koraan. op do sep 20, 2012 3:44 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
De Heilige Koran is het Woord van de Heer der werelden, dat Hij aan Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) heeft geopenbaard om de mensheid uit de duisternissen naar het licht te voeren.

Allaah, de Verhevene, zegt:
,,Hij is Degene Die duidelijke Verzen naar Zijn dienaar doet neerdalen om jullie uit de duisternissen naar het licht te voeren. En voorwaar, Allah is voor jullie zeker Zachtmoedig en Meest Barmhartig.,,

(Soerat al-Hadied: 9)

Allah heeft in de Verheven Koran duidelijk verteld over de huidige en voorgaande generaties, de schepping van de hemelen en de aarde en de uitleg van het toegestane en het verbodene. Daarnaast onderricht Allah ons over de grondslagen van handelingen en gedragingen, de regelgeving betreffende aanbiddingen en omgangsvormen, biografieen van de Profeten en vrome mensen en de verrekening van de gelovigen en ongelovigen. Ook geeft de Koran ons een beschrijving van het Paradijs en de Hel, de verblijfplaatsen van de gelovigen en ongelovigen. Voorts heeft Allah dit Verheven Boek tot een uitleg van alle zaken gemaakt.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

,,En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.,,

(Soerat an-Nahl: 89)

Allah zegt(interpretatie van de betekenis):

,,De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers. Zij zeiden: ,,Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer.,,

(Soerat al-Baqarah: 285)

In de Koran wordt ons de Dag des Oordeels beschreven alsmede de wederopstanding, de samenkomst en de beoordeling van de daden na de dood. Ook beschrijft de Koran het bassin (al-Hawdh), de brug (siraat), de weegschaal, gelukzaligheid en bestraffing en het verzamelen van de mensheid op de grote dag. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

''Allah, er is geen God dan Hij! Hij zal jullie bijeenbrengen op de Dag der Opstanding waaraan geen twijfel is. En wiens woorden zijn oprechter dan die van Allah.,,

(Soerat an-Nisaae: 87)

Allah spoort ons middels de Koran aan de universele en religieuze tekenen te aanschouwen en te gedenken.

En dit Verheven Boek van Allah is het Boek voor de gehele mensheid. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

,,Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt; het is ten gunste van zichzelf. Maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf. En jij (O Mohammad) bent geen verantwoordelijke over hen.,,

(Soerat az-Zoemar: 41)

De Koran is ter bevestiging van de voorgaande hemelse boeken zoals de Thora en de Bijbel en is regerend over alle hemelse boeken, zoals Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

,,En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan voorafging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerte om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had hij jullie (als behorend) tot een godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.,,

(Soerat al-Maaidah: 48)

Sinds de neerdaling van de Koran, is dit het boek dat leidend is voor de gehele mensheid tot het aanbreken van het Uur.

,,Maar degenen die de Tekenen van Ons loochenen: hen treft de bestraffing wegens de zware zonden die zij plachten te begaan.,,

(Soerat al-Anaam: 49)

Allah, de Verhevene, daagt de mens en djinn uit om met een gelijke van de Koran te komen, dan wel een gelijke hoofdstuk of vers. Maar zij hebben dat nooit kunnen doen en zullen ook nimmer in staat zijn om met een gelijke van de Koran te komen.

,,Zeg (O Mohammed): ,,Als de mensen en de djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken, dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.,,

(Soerat al-Israa: 88)

,,O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En Allah zal jou tegen de mensen beschermen. Voorwaar, Allah leidt het ongelovige volk niet.,,

(Soerat al-Maaidah: 67)

Terug naar boven  Bericht [Pagina 1 van 1]

Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum