Je bent niet ingelogd. Log in of registreer je

Je kids de Islam leren!

Ga naar beneden  Bericht [Pagina 1 van 1]

1 Je kids de Islam leren! op wo okt 10, 2012 1:23 am

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
Salam ou a3likom!


Ik ben hier online om samen met jullie te brainstormen over hoe we onze kinderen op een leuke manier kunnen grootbrengen met Islam.

Het is heus geen schande dat velen onder ons niet zo creatief kunnen denken en daarmee niet weten waar te beginnen, gaat het om het opvoeden van Moslimpjes.

Daarom dacht ik dat het wel leuk zou zijn om dit topic te openen, waarin we elkaar om te beginnen steunen in het leren van de Islam aan onze kids!

Hieronder komen een aantal leuke tips om je kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met onze Dien.

Dat al onze zoons en dochters in sja Allah mogen opgroeien tot veel betere Moslims dan wij nu zijn, ameen!

Koppeltje Veel liefs!

Nadera.

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De eerste tip spreekt voor zich! Ik heb een vragen- en antwoordenlijst opgesteld met de eerste aantal vragen die je rustig en stapsgewijs je kind aanleert. Hieronder deze vragen:
1. Wat is de naam van onze godsdienst?
- De Islam.

2. Wat betekent Islam?
- Islam betekent: Vrede of onderwerping aan de wil van Allah.

3. Wie gaf de naam Islam aan je godsdienst?
- Allah gaf de naam Islam aan mijn godsdienst in de heilige Koran Soerah al-Maa-idah.

4. Wat leert de Islam je?
- De Islam leert mij Allah te dienen en Hem te gehoorzamen en het goede te doen en het slechte te vermijden.

5. Hoeveel zuilen heeft de Islam?
- De Islam heeft vijf zuilen.

6. Noem de vijf zuilen van de Islam op.
- 1. Geloof in Allah (Shahada)
2. Het Gebed.
3. Zakaat of Armenbelasting.
4. Het Vasten
5. Hadj of Bedevaart naar Mekka.

7. Wat betekent Geloof in Allah?
- Geloof in Allah betekent, geloven dat Allah bestaat en het heelal beheerst en bestuurt.

8. Wat is het Gebed?
- Het gebed is: met geheel mijn hart Allah te loven en te prijzen en Zijn Genade en Gunsten te vragen.

9. Wat is het Vasten?
- Het vasten is van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, of slechte gedachten hebben, 30 dagen lang.

10. Wat is Zakaat of Armenbelasting?
- Zakaat betekent: het geven van aalmoezen aan armen en behoeftigen.

11. Wat is Hadj of Bedevaart?
- Hadj of Bedevaart is het maken van de reis naar de Heilige Ka'aba in Mekka tenminste eenmaal in zijn(haar) leven.

12. Hoeveel Geloofsartikelen zijn in de Islam?
- Zeven.

13. Noem de zeven Geloofsartikelen van de Islam op.
- 1) Geloof in Allah.
2) Geloof in Zijn Engelen.
3) Geloof in Zijn Heilige Boeken.
4) Geloof in zijn Profeten.
5) Geloof in de Laatste dag.
6) Geloof in alle voorspoed en tegenspoed beslist door Allah.
7) Geloof in de opstanding na de dood.
Zo, hierboven aldus de 13 basisvragen die je je kind stapsgewijs uit het hoofd dient te leren. Met deze basis wordt het uiteindelijk gemakkelijker voor jezelf en voor je kind om 'een level up' te gaan met het opdoen van kennis over de Islam.


IMPORTANT!!!!

Doe dit niet te haastig. Sla je kind niet als hij het fout heeft. Dit vraagt geduld en het steken van veel energie en tijd hierin.

Maak dagelijks maximaal een anderhalf uurtje vrij voor het kind en behandel de vragen rustig. Je doet er slim aan om desnoods met een vraag en antwoord bezig te blijven, totdat het kind deze gemakkelijk uit het hoofd kan opzeggen.

Is je kind 100% met alle vragen volledig geslaagd? Beloon hem of haar dan met een cadeau, of neem hem/haar mee naar een plek waar kinderen veel plezier beleven. Dat motiveert het kind ook om hiermee bezig te blijven. Dus beloon het goede!

3 Tip 2. Level Up Your Kid! op wo okt 10, 2012 1:56 am

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
Is je kind helemaal klaar met de vragen en antwoorden van de vorige reactie? Weet je dit zeker en heb je het kind op willekeurige momenten opnieuw ondervraagd? Dan is hij of zij klaar voor de Level Up!

De tweede groep vragen gaan over Allah Subhanahu Wa Ta\'ala1. Wat is de Arabische naam van God?
- De arabische naam van God is Allah.

2. Wie is Allah?
- Allah is onze Schepper. Hij is de Schepper van alles op aarde en in het heelal.

3. Kun je Allah zien?
- Nee, dat kan niet.

4. Kan Allah je zien?
- Jawel, Allah ziet en hoort alles en Hij weet alles wat wij openlijk en in het geheim doen.

5. Zijn er andere goden naast Allah?
- Nee, er is alleen 1 God!

6. Heeft God een partner of een gezin?
- Nee, Hij heeft geen vader, geen moeder, geen zoon, geen dochter, omdat niets en niemand gelijk is aan Allah.

7. Heeft Allah hulp nodig van iemand?
- Nee, Allah heeft van niemand hulp nodig om iets te doen.

8. Is Jezus de zoon van God?
- Nee, Jezus is een profeet van God. God heeft geen zoon.

9. Is Maria de moeder van God?
- Nee, Maria is de moeder van Jezus. God heeft geen moeder.

10. Wat wenst Allah van je?
- Allah wenst dat ik van Hem houd, Hem aanbid en Zijn geboden onderhoud.

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De volgende vragen gaan over de Heilige en laatste Profeet Mohammed :saws:


1. Hoe heet de Profeet van de Islam?
- De Profeet van de Islam heet Mohammed.

2. Wanneer werd onze Heilige Profeet Geboren?
- Onze heilige Profeet werd geboren op 12 rabi-oel-aw-wal oftewel 20 April 570 na Christus.

3. Hoe heet de vader van onze Heilige Profeet?
- De vader van onze heilige profeet heet Abdellah.

4. Hoe heet de moeder van onze Heilige Profeet?
- De moeder van onze heilige profeet heet Amina.

5. Waar werd onze Heilige Profeet geboren?
- Onze heilige profeet werd geboren in Mekka, een stad in Saudi-Arabië.

5. Op welke leeftijd kreeg onze heilige profeet zijn eerste openbaring?
- Onze heilige profeet kreeg zijn eerste openbaring toen hij veertig jaar was, in de grot Hira, dichtbij de stad Mekka.

6. Wie maakte onze heilige profeet tot een profeet?
- Allah maakte onze heilige profeet tot een profeet en noemde hem Rasoel-Allah.

7. Wat betekent Rasoel-Allah?
- Rasoel-Allah betekent de boodschapper van Allah.

8. Kwamen er andere profeten op de wereld voor onze heilige profeet?
- Ja Allah zond profeten op de wereld voor onze heilige profeet.

9. Zullen er profeten blijven komen na onze heilige profeet?
- Er zal geen profeet meer komen na onze heilige profeet.

10. Is onze profeet dan de laatste Profeet?
- Ja, onze profeet wordt Khatam-an-nabiyyien genoemd - de laatste of het zegel der profeten.

11. Waarom zal er geen andere profeet meer op deze wereld komen na onze Profeet?
- Omdat onze godsdienst door onze heilige profeet Mohamed (s.a.w.) voor de gehele mensheid werd volmaakt.

12. Wat liet de Heilige Profeet na voor onze leiding?
- Onze Heilige Profeet liet voor onze leiding de Heilige Koran en zijn Hadieth (overleveringen) na.

Not to you:

Niet denken dat je de vragen per se op deze wijze moet stellen. Zoek zoveel mogelijk je eigen woorden op en laat het kind antwoorden op zijn manier, zolang het antwoord maar juist is!

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
Hieronder enkele vijf vragen over de Heilige Koran! Deze vragen zijn niet veel, maar wel een stuk lastiger dan voorgaande vragen. Gelieve je kind niet met deze vragen op te zadelen, tenzij je heel zeker weet dat hij/zij dit aankan. Anders dien je even te wachten met dit 'examen' totdat je kind wat ouder is (vanaf 7, 8 jaar oud).


1. Wat is de heilige Koran?
- De heilige Koran is het boek van Allah, dat de mens de beste levenswijze leert.

2. Wat bevat de Heilige Koran?
- De heilige Koran bevat alle voorschriften en geboden, die nodig zijn voor de leiding van de mens zoals door God bedoeld.

3. Hoe werd de heilige Koran geschreven?
- De heilige Koran werd in etappes geschreven, zoals het geopenbaard werd aan onze heilige profeet Mohammed.

4. Hoe werd de heilige Koran geopenbaard?
- De heilige Koran werd aan onze Heilige Profeet Mohammed geopenbaard. De Engel Jibriel bracht de teksten van de heilige Koran op bevel van Allah over aan de Heilige Profeet Mohammed.

5. Hoe lang duurde het voordat de Heilige Koran compleet was?
- De heilige Koran nam een periode van 23 jaren in beslag om compleet te worden.

AUB:

Denk eraan: gebruik bij de vragen je eigen woorden. JIJ weet het beste op welke manier je kind iets het snelst begrijpt en hierdoor het beste leert! Hadj

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De onderstaande vragen gaan over de ahadieth (hadieths).


1. Wat zijn ahadieth?
- Een optekening van de gezegden en handelingen van de heilige profeet Mohamed.

2.Hoeveel boeken van ahadieth zijn er?
- Er zijn verschillende boeken van de Hadies van verschillende schrijvers. De bekendste zijn: Sahieh Bukharie, Moeslim, Aboe Dawoed, Tirmidhi.

3. Hoe is de verhouding van de ahadieth tot de Heilige Koran?
- De heilige Koran is het woord van God en geen enkele ware ahadieth zal tegenstrijdig zijn met het woord van God.

4. Hoe werd de heilige Koran geopenbaard?
- De heilige Koran werd aan onze heilige profeet Mohammed geopenbaard. De engel Jibriel bracht de teksten van de heilige Koran op bevel van Allah over aan de heilige profeet Mohammed.

5. Op welke wijze helpen ahadieth ons?
- De ahadieth helpen ons enorm om de interpretaties van de heilige Koran te begrijpen, door te verwijzen naar de gezegden en handelingen van de heilige profeet Mohammed.

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De onderstaande vragen gaan over de Moslim.


1. Hoe wordt een volgeling van de Islam genoemd?
- Een Moslim.

2. Hoe word je een Moslim?
- Door het opzeggen van de Shahada "Er is geen God dan Allah en Mohammed is Zijn Profeet", word ik een Moslim.

3. Zeg de Shahada op.
- Asj haddoe an laa illaaha illallah, wa asj hadoe anna moe7amaddar rasoel oellah.

4. Wat leert de Islam je?
- De Islam leert mij Allah te dienen en Hem te gehoorzamen en het goede te doen en het slechte te vermijden.

5. Geef de betekenis van bovenstaande Shahada.
- Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammed Zijn Boodschapper is.

6. Is het correct om een moslim een mohammedaan te noemen?
- Nee, dat is niet correct.

7. Wie gaf de naam Moslims aan de volgelingen van de Islam?
- Allah gaf de naam Moslim in de heilige Koran aan de volgelingen van de Islam (Soerah az-Zumaar 39 vers 13)

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De onderstaande vragen gaan over (het plegen van) zonde.

1. Wat is Zonde?
- Zonde is de overtreding van de geboden van Allah.

2. Waar vind je de geboden van Allah?
- De geboden van Allah zijn in de Heilige Koran.

3. Noem enkele van de dingen die zondig zijn.
- Enkele van de dingen die zondig zijn: liegen, stelen, haten, arrogantie (kapsones), jaloers zijn, enz…

4. Zijn wij van nature zondig?
- Nee, wij zijn niet met zonde geboren, elk kind wordt rein geboren door de schepper.

5. Hoe plegen wij zonde?
- Wij plegen zonde, wanneer wij onze lagere begeerten volgen.

6. Wat zal Allah doen wanneer wij zonde plegen?
- Wanneer wij zondigen straft Allah ons ervoor.

7. Vergeeft Allah onze zonden?
- Ja; Allah kan onze zonde vergeven.

8. Hoe vergeeft Allah onze zonden?
- Allah vergeeft onze zonden wanneer wij berouw tonen.

9. Wat betekent berouw tonen?
- Berouw tonen is: het vurig bidden tot Allah en aan Hem vergiffenis vragen en Hem beloven nooit meer te zullen zondigen.

10. Wat kan ons het zondigen afhouden?
- De gedachte dat Allah ons altijd ziet.


CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De onderstaande vragen gaan over goedheid.

1. Wat is goedheid?
- Goedheid is het onderhouden van Gods verplichtingen.

2. Hoe zal de goedheid jou helpen?
- Door goedheid te verrichten ontwikkelen zich onze zielen tot hogere graden van deugd en het verschaf ons vreugde en heil.

3. Noem enkele godsdienstplichten, welke onze zielen tot hogere graden van deugd leiden.
- Bidden, vasten, het geven van zakaat en jegens onze medemensen altijd goede daden verrichten.

4. Geef enkele andere voorbeelden van goedheid.
- Het gehoorzamen van onze ouders; altijd de waarheid spreken; vriendelijkheid tonen jegens sprakeloze dieren; onze bloedverwanten, buren en vrienden te helpen.

5. Hoe kunnen wij goedheid tonen aan onze medemensen?
- Door hun verlangens te vervullen op dezelfde manier als wij onze eigen verlangens zouden vervullen.CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De onderstaande vragen gaan over Het Paradijs.


1. Wat is het Paradijs ?
Het Paradijs is de verblijfplaats van alle goede mensen na de opstanding na de dood en na veroordeling door God.

2. Wat is de Dag der Opstanding ?
De dag der opstanding is de dag waarop alle zielen na de dood zullen herrijzen.

3. Wat is de Dag des Oordeels ?
De dag des Oordeels is de dag, waarop alle zielen zullen worden veroordeeld door Allah voor hun (goede en slechte) daden op aarde.

4. Wat voor soort plaats is het Paradijs ?
Het Paradijs is een verblijfplaats van eeuwige Vrede, Zaligheid en Vreugde.

5. Wat moet onze streven zijn op aarde ?
Onze streven moet zijn om een volmaakt en deugdelijk leven te leiden op aarde in die zin om na de opstanding het paradijs binnen te mogen gaan.

6. Hoe lang zal men in het paradijs mogen verblijven ?
Tot de eeuwigheid.

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
De onderstaande en hiermee de laatste vragen gaan over de Hel.

1. Wat is de Hel ?
De hel is de verblijfplaats alwaar goddeloze, boosaardige en zondige mensen zullen binnengaan na veroordeeld te zijn door Allah.

2. Wat voor soort plaats is de hel ?
De hel is een slechte verblijfplaats, een afzonderlijke plaats van foltering en pijn.

3. Hoe pijnlijk is de Hel ?
De hel is pijnlijker dan als je verbrand wordt door vuur.

4. Hoe lang zal een zondaar in de hel verblijven ?
Dat hangt af van het aantal zonden dat hij in zijn leven heeft gepleegd.


5. Zal de hel voor eeuwig blijven ?
Dat weten we nog niet, omdat de meningen hierover verdeeld zijn.

12 Re: Je kids de Islam leren! op wo okt 10, 2012 3:40 am

CreativeLady

CreativeLady
United Community Elite
United Community Elite
In sja Allah zullen bovenstaande vragen ons allen helpen in het grootbrengen van onze kinderen met Islam!

Wanneer je alle vragen hebt doorgenomen met je kind en je kunt vragen zelfs door elkaar stellen als een grote examenmix, en nog antwoordt je kind op de juiste manier, dan kun je overgaan op 'huiswerk'!

Hierover weid ik in sja Allah later uit. In een andere topic, off course! Very Happy

Gesponsorde inhoud


Terug naar boven  Bericht [Pagina 1 van 1]

Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum