Je bent niet ingelogd. Log in of registreer je

Sahieh al Bukhari

Ga naar pagina : 1, 2, 3  Volgende

Ga naar beneden  Bericht [Pagina 1 van 3]

1 Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:30 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Ahadith verzameld door imam Bukhari vind je hier.


Hieronder tref je een korte biografie aan van Imam Bukhari:

Bukhari heeft met de wil van Allah een zeer grote bijdrage geleverd aan het verzamelen van authentieke overleveringen van de profeet (vrede zij met hem). Zo groot zelfs dat de geleerden over zijn boek Sahih Al-Bukhari zeggen dat dit het meest authentieke boek is na het boek van Allah, de Koran.

Bukharie werd geboren in het jaar 194 na hidjrah in Bukhara en hij leefde 62 jaren op deze wereld. Zijn volledige naam was Abu ‘Abd-Allaah Muhammad ibn Ismaa’eel ibn Ibraaheem ibn al-Mugheerah ibn Bardizbah al-Ja’fi al-Bukhaari. Zijn vader overleed toen hij nog op jonge leeftijd was en liet hem een grote erfenis achter. Een erfenis rijk aan overleveringen, aangezien zijn vader zelf ook hadith verzamelde.

Eén van zijn leraren, Ishaq ibn Rahaway, zei eens: “Waarom verzamelen jullie geen boek wat de authentieke sunnah van de profeet (vrede zij met hem) samenvat?” Dit inspireerde hem om overleveringen te gaan verzamelen en daarvoor legde hij de verste en moeilijkste reizen af, met één hoofddoel: het verwerven van nog meer hadith.

Bukharie was lichamelijk een zwak kind, maar Allah had hem gezegend met een sterk geheugen en hij was zeer intellectueel. Hij begon al op de jonge leeftijd van tien jaar met het leren over de hadith-wetenschappen en hij vertrok op zijn zestiende naar Mekka en verbleef daar twee jaar, waarna hij naar Medina vertrok. Hier bleef het niet bij, want in zijn leven reisde hij door vele islamitische plaatsen en landen, zoals: Basra, Kufa, Bagdad, Egypte en Syrië.

Hij leerde grote aantallen ahadith uit zijn hoofd. Zo wordt er gezegd dat hij 300.000 overleveringen noteerde, waarvan hij er 200.000 uit zijn hoofd kende. Ondanks het grote aantal overleveringen die hij verzameld had, verklaarde hij slechts 9082 overleveringen met herhaling en 2602 overleveringen zonder herhaling sahieh. Zulke strenge eisen stelde hij aan het de overleveringen. Voordat hij overleveringen noteerde, verrichtte hij altijd eerst de kleine wassing en hij bad twee gebedseenheden waarin hij zijn Heer smeekte.

2 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:32 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Behoor jij tot de waarachtigen?

“Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon. En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur. Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.”
Deze hadith is van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

3 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:33 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Lailatoel Qadr en de beloning voor deze nacht

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.”
Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze hadith over de beloning van Laylatoel Qadr over van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Zijn woorden staan vermeld in Bukharie en Muslim.

4 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:33 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Lailatul Qadr in de laatste 10 dagen van de Ramadan

“Zoek de nacht van Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.”
Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) leverde bovenstaande woorden over van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij sprak hier over de waardevolle nacht die beter is dan duizend maanden, Lailatul Qadr. De hadith is sahih en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

5 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:34 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Poort voor de vastenden in het Paradijs

“In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.”
Deze hadith is overgeleverd door Sahl ibn S’ad (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

6 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:35 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Ramadan & Dhoel-Hijja kennen geen gelijke

“De twee maanden van Ied (Ramadan en Dhoel-Hijja) kennen geen gelijke (in waarde).”
Deze hadith laat zien dat er geen andere maanden die zo’n grote beloning meebrengen als de maanden Ramadan (de maand van het vasten) en Dhoel Hijja (de maand van de bedevaart). Deze hadith werd overgeleverd door Abu Bakra (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.

7 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:35 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Tijd van iftar

“Als de nacht komt van hier en de dag verdwijnt naar daar en de zon is ondergegaan, moet de vastende persoon zijn vasten verbreken.”
Deze hadith is overgeleverd door Umar ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Bukharie. Hij wees tijdens het uitspreken van deze woorden naar de plek waar de maan opkomt en de plek waar de zon ondergaat.

8 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:35 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Zie hier de Barmhartigheid van Allah!!

“Voorwaar, Allah heeft het goede en het slechte vastgesteld, en heeft het daarna duidelijk gemaakt (voor ons).
Wie zich dan voorneemt om een goede daad te verrichten en deze vervolgens niet verricht, Allah telt het dan als een volledig (verrichtte) goede daad voor hem.
En als hij het zich voorneemt en het vervolgens ook verricht, Allah telt het dan tien- tot zevenhonderdvoudig (aan goede daden) of zelfs vele malen meer voor hem.
En als hij zich voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan telt Allah dit als een volledige (verrichtte) goede daad.
En als hij het (de zonde) zich voorneemt (om te plegen) en het ook uitvoert dan telt Allah het (slechts) als één zonde.”
Deze hadith is overgeleverd van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) door Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

9 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:36 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Moslim sneller voldaan met weinig eten

“Een moslim eet met één maag, terwijl een ongelovige met zeven magen eet.”
Deze woorden zijn van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) bedoelde hiermee dat de moslim sneller voldaan is met minder eten, terwijl de ongelovige meer eet.

10 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:36 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Het kussen van je kinderen, geeft blijk van barmhartigheid voor anderen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei:
“Wie niet vriendelijk is voor anderen, zal geen vriendelijkheid ontvangen.”
Deze woorden die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitsprak tegen Aqra ibn Haabis (moge Allah tevreden met hem zijn) werden overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staan overgeleverd in Bukharie en Muslim.

11 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:37 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Dankbaarheid

“O moslimvrouwen, niemand van jullie zou moeten neerkijken op een gift die ze van haar buurvrouw krijgt, zelfs wanneer het om de poten van een schaap gaat (deel van de poten zonder vlees).”
Deze hadith is van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

12 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:38 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Eigenschappen van huichelarij

“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen:

-Bij alles wat hij zegt, liegt hij.
-Als hij iets afspreekt, komt hij zijn afspraken niet na.
-En als hij iets belooft, bedriegt hij de ander.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat overgeleverd in Bukharie en Muslim.
Huichelaars worden in de Koran aangesproken met de term al-munafiqun (meervoud) en dit kan ook vertaald worden met de term hypocrieten.

13 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:38 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Uitnodigen tot de islam op een goede wijze

“De Profeet stuurde mijn vader en Muadh ibn Jabal naar Yemen (om daar de islam te onderwijzen) en zei (tegen hen):
“Wees gemakkelijk en maak zaken niet ingewikkeld. Verkondig blijde tijdingen en zorg niet voor afkeer bij de mensen. En wees in overeenstemming met elkaar en twist niet met elkaar.”
Deze hadith is overgeleverd door Abu Burda (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Ahmed en Bukharie.

14 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:39 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Zonden en berouw

“De overspelige is geen ware gelovige zolang hij overspelig is, degene die steelt is geen ware gelovige zolang hij steelt en degene die wijn drinkt, is geen ware gelovige zolang hij het drinkt. Maar berouw kan aanvaard worden.”
Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim. De hadith wordt ook met andere bewoordingen vermeld in Sahih Bukharie.

15 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:39 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Tekenen van het Uur

“Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

16 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:40 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Beloning voor het weggeven van voedsel

“Als een vrouw als liefdadigheid wat voedsel weggeeft zonder het te verspillen, zal ze de beloning krijgen voor wat ze weggegeven heeft. En haar man zal beloond worden vanwege zijn verdiensten en de verkoper zal ook met het gelijke beloond worden. En de beloning van de één zal de beloning van de anderen niet verminderen.”
Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

17 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:40 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Geef de boodschap van de Profeet door

“Geef mijn boodschap door aan de mensen, al is het maar één zin.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abdullah ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

18 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:40 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Belang van het aanbidden van Allah

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).”
Deze woorden zijn door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staan vermeld in Bukharie en Muslim.

19 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:41 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Vrijgevigheid van de Profeet

“Ik verrichte het Asr-gebed met de Profeet en na het beëindigen van het gebed (met de Tasliem), stond hij haastig op, ging naar het huis van één van zijn vrouwen en kwam terug. Hij zag de tekenen van verbazing op de gezichten van de mensen vanwege zijn haast en zei:
“Terwijl ik in mijn gebed was, herinnerde ik me dat er nog een stukje goud in mijn huis lag en ik wilde niet dat het daar bleef tijdens de nacht, dus heb ik het laten weggeven (als liefdadigheid).”
Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Uqba ibn Al-Harith (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

20 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:42 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Wat te doen bij slechte droom

“Een goede droom die uitkomt is van Allah, en een slechte droom is van shaitan. Dus wanneer iemand van jullie een slechte droom heeft gehad, zou hij bescherming moeten zoeken bij Allah en aan zijn linkerzij spugen, zodat de slechte droom hem niet zal benadelen.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Qatada (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

Je moet zeggen:

Betekenis van de dua

Ik zoek toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah, tegen Zijn Kwaadheid en bestraffing, tegen de slechtheden van Zijn dienaren en tegen de kwaadheden van de satans en hun aanwezigheid.

Uitspraak van de dua

A3oedhoe bi kalimaati Allahi t-taamaati min ghadabihi wa 3iqaabihi wa sharri 3ibaadihi wa min hamazaati as-shayaatien wa in yah’doeroen.

Extra informatie

De overlevering staat vermeld in Boekhaarie en de smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed en At-Thirmidhi.
Om onszelf zoveel mogelijk tegen slechte dromen (nachtmerries) te beschermen, is het belangrijk om de smeekbeden voor de ochtend en de avond op te zeggen en door voor het slapen gaan nog Koran te reciteren. Ook zouden we in een staat van wudu moeten gaan slapen en we zouden wudu moeten doen, wanneer we tijdens de nacht onze wudu verliezen.

Verder zouden we slechte dromen (nachtmerries) niet aan anderen moeten vertellen, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd: “Wanneer iemand van jullie een slechte droom heeft, laat hem opstaan, bidden en laat hem niet de mensen erover vertellen.” (Moeslim). Zoals we in deze overlevering ook kunnen zien, is het goed om te gaan bidden na een slechte droom. Ook dient men de smeekbede op te zeggen, drie keer aan zijn linkerzij te spugen en op de andere zij te gaan liggen.

21 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:43 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Profeet vroeg leiding voor Banu Daws

Tufayl ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en zei:
“O Boodschapper van Allah, de stam van Daws is ongehoorzaam geweest (aan Allah en Zijn Boodschapper) en heeft geweigerd (om de islam aan te nemen). Roep daarom de Toorn van Allah over hen.”
De mensen dachten dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de Toorn van Allah over hen zou roepen, echter zei hij:
“O Allah, leid de stam van Daws en laat hen tot ons komen.”
Deze hadith is overgeleverd door Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

22 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:44 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Dieren goed verzorgen

“Een vrouw werd bestraft doordat ze een kat opgesloten had tot deze (kat) stierf. Ze trad het Hellevuur binnen vanwege dit (als straf voor wat zij gedaan had), want ze gaf haar geen eten of water toen ze haar opgesloten had, noch liet ze haar vrij zodat ze van de insecten van de aarde kon eten.”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

23 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:44 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Laat jij je leiden door de Profeet?

“Mijn voorbeeld en het voorbeeld van de mensen is zoals dat van een man die een vuur aansteekt. Als zijn omgeving verlicht is, vallen er motten en andere insecten in het vuur. De man probeert hen tegen te houden (zodat ze niet in het vuur vallen), maar zij glippen er doorheen en vallen in het vuur.”
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voegt eraan toe:
“Welnu, ik wil jullie vastgrijpen en jullie tegenhouden, maar jullie blijven volhouden en vallen erin (in het vuur).”
Deze hadith staat vermeld in Sahih Bukharie en is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn).

24 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:46 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
De gehoorzaamheid van de Profeet

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ‘s nachts in het gebed stond totdat zijn voeten opgezwollen waren. Zij vroeg hem (vrede en zegeningen zij met hem): “Waarom doet u dat, O Boodschapper van Allah, terwijl Allah u uw vroegere en latere zonden vergeven heeft?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:
“Houd ik er dan niet van om een gehoorzame dienaar van Allah te zijn?”
Deze hadith staat vermeld in Sahih Bukharie.

25 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:46 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Het zien van je plek in het Paradijs of in de Hel

“Niemand zal het Paradijs binnentreden voordat hij zijn plaats in de Hel heeft gezien wanneer hij ongelovig geweest zou zijn, zodat hij nog dankbaarder wordt.
En niemand zal de Hel binnengaan voordat hij zijn plaats in het Paradijs gezien heeft wanneer hij gelovig geweest zou zijn, zodat hij nog meer vervuld zal zijn met verdriet.”
Overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Bukharie en Muslim vermeld.

Gesponsorde inhoud


Terug naar boven  Bericht [Pagina 1 van 3]

Ga naar pagina : 1, 2, 3  Volgende

Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum