Je bent niet ingelogd. Log in of registreer je

Sahieh al Bukhari

Ga naar pagina : Vorige  1, 2, 3  Volgende

Ga naar beneden  Bericht [Pagina 2 van 3]

26 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:46 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Niet gehaast zijn bij smeekbeden

“De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet om zonden of het verbreken van familiebanden vraagt en zolang hij niet gehaast is.”
De metgezellen vroegen: “Hoe kan hij gehaast zijn?” Waarop de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:
“Wanneer hij zegt: “Ik heb gesmeekt en gesmeekt,” maar ik ben niet verhoord en dan wordt hij boos en verlaat hij de smeekbede.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

27 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:47 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Tien dagen van Dhul-Hijjah

“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.”
Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over. De hadith staat vermeld in Bukharie.
De tien dagen waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in deze hadith spreekt, slaan op de eerste tien dagen van de islamitische maand Dhul-Hijjah (de maand waarin de Hadj plaatsvindt). Het is aangeraden om Allah veelvoudig om vergeving te vragen en om het verrichten van goede daden te vermeerderen in deze dagen. Dit kan onder andere door extra gebeden te verrichten, vrijwillig te vasten, te offeren op de dag van ‘ied, dhikr en smeekbeden verrichten.

28 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:47 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Boetedoening voor geslachtsgemeenschap tijdens het vasten

Er kwam een man bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij zei: “O Boodschapper van Allah, ik ben verloren.” Hij vroeg hem: “Wat heeft jou geruïneerd?” Hij antwoordde: “Ik heb geslachtsgemeenschap gehad met mijn vrouw terwijl ik aan het vasten was (tijdens de Ramadan).” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Koop een slaaf vrij (als boetedoening).” Hij zei: “Dat kan ik me niet veroorloven.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Vast twee opeenvolgende maanden.” Hij zei: “Dat kan ik niet.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Voorzie dan zestig armen van voedsel.” Hij zei: “Ik heb niks om hen te geven.”
In de tussentijd werd er een mand met dadels bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebracht. Hij zei: “Waar is de vragensteller?” De man zei: “Ik ben hier.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hem: “Geef deze (mand met dadels) als liefdadigheid (als boetedoening).” Hij zei: “O Boodschapper van Allah, moet ik het aan iemand geven die armer is dan ons? Bij Degene Wie jou met de waarheid gezonden heeft, er is geen familie tussen de twee heuvels van Medina die armer is dan onze (familie).” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lachte tot zijn hoektanden zichtbaar werden en hij zei: “Neem het.”
Deze hadith die een gesprek weergeeft tussen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en de man is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). Het staat vermeld in Bukharie en Muslim.

29 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:48 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Het goede gebieden en het zelf ook doen!

“Tegen Usama ibn Zaid werd gezegd: “Zou je Uthman niet bezoeken om met hem te spreken (over het leiden van de gemeenschap)?”
Hij antwoordde: “Voorwaar, denken jullie dat ik niet met hem praat, behalve als ik het jullie laat weten? Voorwaar, ik heb hem onder vier ogen gesproken zonder een deur te openen waarvan ik niet wens om de eerste te zijn die deze opent. Ik zal nooit tegen iemand zeggen: “Jij bent de beste onder de mensen,” zelfs al is degene een bevelhebber over mij, na de woorden die ik van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) gehoord heb.
De man die hem aansprak vroeg: “Wat heb je hem horen zeggen?” Usama zei: “De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
“Op de dag des Oordeels zal er een man worden gebracht en in het vuur worden gegooid, waarna zijn darmen naar buiten zullen komen. Er zal tegen hem gezegd worden: “Gebood jij niet het goede en verbood jij niet het verwerpelijke?” Daarop zal hij antwoorden: “Ik gebood jullie het goede en deed het zelf niet en ik verbood jullie het verwerpelijke, maar deed het zelf.”
Deze hadith is overgeleverd door Bukharie, Muslim en Ahmad. Deze gebeurtenis is overgeleverd door Abu Wail (moge Allah tevreden met hem zijn).

30 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:48 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Dagen voor de Ramadan niet vasten

“Niemand van jullie zou één of twee dagen voor de maand Ramadan moeten vasten, tenzij hij de gewoonte heeft om (vrijwillig) te vasten (en zijn vasten valt samen met die dag), dan kan hij vasten.”
Deze overlevering staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim en is overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

31 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:48 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Begin het vasten na een ontbijt (sahur)

“Ontbijt, want er zijn zegeningen in het ontbijt.”
In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat de volgende sahih hadith waarin Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) de bovenstaande woorden heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) over de sahur, een maaltijd voor het beginnen met vasten (voordat de zon opkomt).

32 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:49 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Beloning voor het vasten in de Ramadan

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.”
In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het bovenstaande zei.

33 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:49 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Poorten Paradijs geopend tijdens Ramadan

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.”
In sahih Bukharie en Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dit heeft gezegd.

34 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:49 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
De vastende ervaart twee vreugden

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.”
Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Abu Hurayrah en staan vermeld in Sahih Bukharie en Muslim.

35 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:50 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Vrijgevigheid in de Ramadan

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was het vrijgevigste van de mensen en hij werd vrijgeviger tijdens de maand Ramadan, wanneer Djibriel hem bezocht en Djibriel bezocht hem iedere nacht van de Ramadan tot het einde van de maand. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had de gewoonte om de Heilige Koran aan Djibriel voor te dragen.
Deze overlevering staat in Bukharie en is overgeleverd door Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn).

36 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:50 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Vasten beschermt tegen het Vuur

“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”
Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

37 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:51 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
De geur uit de mond van de vastende

“Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is bij Allah beter dan de geur van muskus.”
Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd. Het staat vermeld in Bukharie en Muslim.

38 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:51 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Vasten bij het zien van de nieuwe maan

“Vast wanneer je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten wanneer je het (de nieuwe maan aan het einde van de maand) ziet. Maar wanneer het bewolkt is, maak dan de dertig dagen vol.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat overgeleverd in Bukharie en Muslim.

39 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:51 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Allah beloont vasten

Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.”
Dit is een hadith qudsi die overgeleverd is door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Het staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

40 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:52 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Liegen en slecht gedrag tijdens het vasten

“Eenieder die niet stopt met het spreken van leugens en hiernaar handelt, Allah heeft het opgeven van zijn voedsel en drinken van hem niet nodig.”
In Sahih Bukharie staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) deze woorden heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

41 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:52 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Poort Paradijs: Rayyan voor de vastenden

“In het Paradijs zijn er acht poorten, één daarvan heet Rayyan, hierdoor zal niemand dan de vastenden binnentreden.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

42 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:53 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Vasten afmaken bij vergeetachtigheid

“Als iemand vergeet dat hij vast en eet en drinkt, laat hem zijn vasten afmaken, want Allah heeft hem gevoed en hem te drinken gegeven.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

43 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:53 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Het nachtgebed tijdens de Ramadan

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen met betrekking tot de Ramadan:
“Degene die het nachtgebed (tijdens de maand Ramadan) verricht met oprechtheid en hopende op een beloning van Allah, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.”
Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

44 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:53 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
‘Ik ben vastende’

“Het vasten is een schild. Als één van jullie vastende is, dient hij geslachtsgemeenschap te vermijden en geschreeuw. Als iemand hem uitscheldt of bevecht, dan dient hij tweemaal te zeggen: “Ik ben vastende.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). Deze hadith en soortgelijke ahadith staan vermeld in Bukharie en Moeslim.

45 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:53 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
De beste liefdadigheid

Een man vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “O Boodschapper van Allah, welke liefdadigheid is het beste?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:
“Liefdadigheid uitgeven terwijl je gezond bent, verlangt naar rijkdom en armoede vreest. Stel het geven van liefdadigheid niet uit tot je op je doodsbed ligt en dan zegt: ”Geef zoveel aan die en zoveel aan die”, want op dat moment is het bezit niet (meer) van jou, maar is het (reeds) van hen.”
Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

46 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:54 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Rukia als bescherming tegen het boze oog

“De Boodschapper van Allah droeg mij en anderen op om rukia te verrichten als bescherming tegen het boze oog.”
Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

47 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:54 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Geduldig blijven met beproevingen

Ibn Abbas zei: “Zal ik een vrouw laten zien die tot de bewoners van het Paradijs behoort?”
Ik (de overleveraar) zei: “Ja.”
Hij zei: “Deze donkere vrouw kwam bij de Profeet en zei: “Ik krijg epileptische aanvallen en mijn lichaam raakt dan onbedekt. Alstublieft, roep Allah voor mij aan.”
De Profeet zei: “Als je wenst, blijf geduldig en je zal het Paradijs binnengaan. En als je wenst, zal ik Allah aanroepen om je te genezen.”
Zij zei: “Ik zal geduldig blijven,” en voegde daar aan toe, “maar ik raak onbedekt, dus alstublieft roep Allah voor mij aan dat ik niet onbedekt raak.” Dus riep hij Allah voor haar aan.”
Deze hadith is overgeleverd van Ata ibn Abi Rabah (moge Allah tevreden met hem zijn) van Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie.

48 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:54 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Het geloven in de eenheid van Allah

“Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degenen die zeggen: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensend.”
Deze hadith is overgeleverd door Itban ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.
Bij deze hadith dient gezegd te worden dat het enkel en alleen zeggen “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah” niet voldoende is. Men dient ook daadwerkelijk te geloven in Allah met het hart, het uit te spreken met de tong en zodanig te handelen. De bewering die vaak gedaan wordt dat het voldoende is om met je hart te geloven, is onjuist.

49 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:55 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Honing drinken bij pijn in de onderbuik

Een man kwam bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en zei: “Mijn broer heeft pijn in zijn onderbuik.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen deze man: “Laat hem honing drinken.” De man kwam voor de tweede keer en de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hem: “Laat hem honing drinken.” Hij kwam voor de derde keer en de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Laat hem honing drinken.” Hij kwam terug en zei: “Ik heb het gedaan.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen: “Allah heeft de Waarheid gesproken, maar de onderbuik van je broer liegt. Laat hem honing drinken.” Dus liet hij hem honing drinken en hij genas.
Deze hadith is overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

50 Re: Sahieh al Bukhari op wo okt 10, 2012 10:55 am

Laila

Laila
United Community Elite
United Community Elite
Doea bij niezen

“Wanneer iemand van jullie niest, laat hem ’Alle lof komt Allah toe’ zeggen, en laat zijn broeder of metgezel (die hem dit hoort zeggen) ‘Moge Allah genade met je hebben’ zeggen. En als hij tegen hem ‘Moge Allah genade met je hebben’ zegt, laat hem (dan) ‘Moge Allah je leiden en je zaken rechtzetten’ zeggen.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie.

Gesponsorde inhoud


Terug naar boven  Bericht [Pagina 2 van 3]

Ga naar pagina : Vorige  1, 2, 3  Volgende

Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum